Om at bruge en coach

Going beyond the pale – At gå udenfor hegnet

 

Pale er en gammel-engelsk ord for hegn/mur. Hvis du går udenfor grænsen af din stammes område, vil du ikke længere være beskyttet af dem. I historisk tid betød dette ofte døden. Udenfor hegnet var det de vilde dyr der huserede. I vor tid, kan det, at gå udenfor den  fælles standard, resulterer i udelukkelse, skam og svigt fra din gruppe. 

Nogen vil mene, at bruge en coach ikke er bedre end at snakke med en god ven eller sin familie. Når Svend Brinkmann i sin bog "Stå Fast" opfordre folk til at fyre sin coach og i stedet tale med dine venner, så er der især én ting som jeg synes han glemmer, nemlig at lige så dejligt det er at have gode venner, så er der også en kendt begrænsning i, at de fleste gerne vil ha man bliver indenfor sin gruppes indhegning. Det er helt logisk at vi gerne vil spejle os i hinanden. Men det er ikke det, man har brug for, når man tumler med overvejelser om, hvad man ønsker andersledes for sin egen fremtid.

Som coach er det min opgave at stille dig de spørgsmål, som får dig til at turde handle på, hvad du ønsker dig og få en realistisk ramme, som du trives med.

 


51 22 60 56 

  mariannemonrad@gmail.com  se også www.coachingmidtilivet.dk